Het Bombardement van Maastricht

Manuel Kneepkens - Noordermaasberichten
Nummer 55 - 26 november 2015

 


 

Het Bombardement van Maastricht

De strijders van het LOF ¹) zijn uit Maastricht verdreven, dat hebben de voortdurende NATO-bombardementen weten te bereiken. Gevolg is wel dat de stad nu wel vrijwel volledig in puin ligt.
Voorzichtig keren inmiddels de voor het LOF gevluchte bewoners terug naar hun stad, dat wil zeggen… naar wat daar nog van over is.
De Sint Servaas blijkt met de grond gelijk gemaakt.
Van de Sint Jan rest nog evenveel als van de Laurenskerk in Rotterdam na het bombardement in Mei 1940: ongeveer een kwart. Het Vrijthofkwartier is sowieso niet meer. Het café 'In den Voghel Struijs', geliefde pleisterplaats van de Ortho’s ²), was een van de eerste gebouwen in Maastricht, die er aan gingen. Met een precisiebombardement met de grond gelijk gemaakt.
Ook het Onze Lieve Vrouweplein is zwaar getroffen. Hotel Derlon bestaat niet meer. De Mariakapel: een rokende puinhoop. Evenals de Onze Lieve Vrouwekerk zelf.
Naar verluidt is het beeld van Maria Sterre der Zee door de verjaagde troepen van het LOF tijdig afgevoerd naar hun huidige hoofdkwartier bij Luik. Een stad, die nu op zijn beurt vrijwel dagelijks gebombardeerd wordt.

De bevrijding van Maastricht, afgelopen week, is tot nu toe een van de weinige successen van de NATO in de strijd tegen het LOF. Maar wie nu, zoals ik vandaag, de stad bezoekt, kan zijn onsteltenis over de ravage nauwelijks bedwingen.

Een luide explosie weerklinkt achter mijn rug: het speciale NATO- ontmijningsteam heeft zojuist een van de vele mijnen die het LOF achterliet, tot ontploffing gebracht.

Een deels uitgebrande truck staat nog in de Kapoenstraat, waar een Ortho-chauffeur door geallieerd vuur is getroffen. Zijn geblakerde lichaam hangt half uit het voertuig.

Over het puin in de Grote Staat rennen twee jeugdige plunderaars die zojuist nog een ongeschonden (?) TV-toestel uit de puinhoop aldaar hebben weten op te duiken…

"Die plunderaars zijn een groot probleem," zegt majoor Tjeu Weustenraadt, verbindingsofficier bij het tijdelijk Nato-hoofdkwartier, ingekwartierd in Kasteel Neubourg nabij Gulpen. “Iedereen is op de plundertoer. Tenminste voor zo ver er nog wat te halen valt. Want het LOF heeft zich bij z’n vertrek bepaald niet onbetuigd gelaten. Heel de fameuze Schatkamer van Sint Servaas hebben wij leeg aangetroffen op een gedeukte miskelk na. Waarschijnlijk omdat die niet van echt goud was, maar overduidelijke van verguld inferieur materiaal… Kitsch uit de 19e eeuw… De moderne kunst in het nauwelijks geraakte Bonnefantenmuseum hebben de Ortho’s overigens laten hangen. Wel zijn de meeste werken zwaar bekrast. Vooral de naakten. Want dat is onkuisheid. Een doodzonde.."

Sjraar Mols, die huisraad staat in te laden in een vrachtwagen, waarop staat 'Mols Verhuizingen - ook voor uw kleingoed', vanuit een redelijk ongeschonden huis nabij het met vele kogels doorschoten beeld van Minckeleers op de kop van de Boschstraat, verzekert ons dat het écht zijn meubilair is. "Mijn buren kunnen dat bevestigen. Andermans spullen achterover drukken, zelfs al ik het zou willen, ik zou het niet kunnen, want wij kennen elkaar hier allemaal", zegt hij, hoewel er in de verste verte geen buur valt te bespeuren. De huizen aan weerzijden van het zijne blijken, voor zover zij niet leeg staan, veelal in gebruik genomen door NATO-militairen, die in grote getale de stad zijn binnengetrokken om herverovering van de stad door het LOF te voorkomen.
Het nieuwe front bevindt zich immers nog dichtbij, op zo ‘n drie km van de stadsgrens. Daar heeft een aanzienlijk deel van het LOF zich verschanst. Men wil verhinderen dat de Boots on the ground van de NATO optrekken naar Luik, dat de Ortho’s op dit moment nog stevig in handen hebben. De bombardementen op die stad zijn inmiddels opgevoerd.

Mols klaagt dat de Ortho’s alle elektrische apparaten uit zijn huis hebben gestolen. Toch is zijn huis, waarop door de Ortho’s 'Nep-katholiek' is gekalkt en ‘Christus Onze Heer spuugt de lauwen uit!’ omdat hij, Sjraar Mol, behalve met Kerstmis alleen bij huwelijken en begrafenissen in de kerk pleegt te te komen, relatief ongemoeid gelaten. Dat de Ortho’s van zijn geringe kerkbezoek blijken te weten , komt naar zijn zeggen, omdat het in de stad tijdens de periode van het LOF-bewind van de collaborateurs heeft gewemeld. De priesterlijke stad niet uitgezonderd. Integendeel. Iemand moet hem hebben aangegeven.

De huizen met de markering ‘protestant’ of ‘goddeloze’ staan er overigens aanmerkelijk gehavender bij dan het zijne. Vooral de laatste groepering, die van de ongelovigen, heeft het moeten ontgelden. De 'Atheist behoort Satan!' staat daarop gekalkt. 'Limburg behoort Christus!' En met koeienletters blijkt op een van de ongelovigenhuizen verderop aan de Boschstraat ook nog eens gekalkt 'Abortus is Moord!'
Sjraar vertelt dat het gezin dat daar woonde, een vrouwelijke arts, werkzaam in de Bourgognekliniek, met haar man en haar drie kinderen door het LOF standrechtelijk is geëxecuteerd voor de sokkel van Minckeleers. Het bloed zit er nog op. Dit gebeurde voor zijn ogen! Want hij en alle andere buren zijn toen uit hun huizen gehaald en vervolgens gedwongen de executie bij te wonen.
En die liquidatie is bepaald niet de enige die heeft plaats gevonden tijdens het schrikbewind van de Ortho’s. Honderden Maastrichtenaren, die bij nacht en ontij door het LOF zijn afgevoerd, worden nog vermist. In het Stadspark bij de Helpoort zijn inmiddels de eerste massagraven al ontdekt…
Inmiddels functioneren sommige overheidsdiensten weer. Zo is de politie gestart met het ophalen van de collaborateurs; zij die daadwerkelijk - of vermeend daadwerkelijk (!) - met de Ortho’s hebben geheuld.
Zij dienen voor de rechter gesleept.
Maar hoe dat moet en vooral waar, weet niemand. De rechtbank ligt nog meer in puin dan het Gouvernementsgebouw!
Wij houden u op de hoogte!

¹) Het LOF, het Limburgs Orthodox-katholiek Front

²) Ortho’s. Zo heten de strijders van het LOF in de wandeling. Afkorting voor: Orthodox-katholieken

 

 

Manuel Kneepkens

 

terug «

 
     


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »