Jihadbestrijding

Manuel Kneepkens - Noordermaasberichten
Nummer 53 - 21 oktober 2015

 


 

Jihadbestrijding

In zijn Knipoog van 6 oktober jl. ‘No boots’ meldt mederedacteur Jim Postma dat IS-strijders doodsbang zijn voor vrouwelijke soldaten. ‘Immers een moslim, die sterft door een vrouwenhand, kan de moslimhemel niet in.’
Postma raadt Obama aan daar zijn voordeel mee te doen.

So, mr USA-president
don’t send boots to their grounds
but high heels!

Helaas, het is maar al te duidelijk dat men in het Witte Huis alvorens men is gaan bombarderen, schromelijk verzuimd heeft de geschiedenis van de jihad - en met name van de bestrijding daarvan - te bestuderen. Zo blijken Obama en de zijnen duidelijk geen weet te hebben van de Kitchener-methode van jihadbestrijding. Een methode die ooit zeer succesvol is toegepast. De Postma–methode is feitelijk een variant daarop.

In 1880 verenigden zich de Soedanese moslims onder leiding van Mohammed Ahmed ibn Abdullah, die zichzelf uitgeroepen had tot Mahdi.
Mahdi betekent Wereldverlosser. Zie ook Matreya bij de Boeddhisten (en theosofen) en Messias bij de Joden en de Christenen.

De Islam heeft vele Mahdi’s gekend, althans personen, die beweerden dat zij de Mahdi waren. De Soedanese is daarvan de bekendste. In 1885 versloeg hij met zijn fanatieke aanhang, opgezweept tot de ‘heilige oorlog’, het Anglo-Egyptische leger dat zich verschanst had in de stad Khartoem.
De bevelhebber daarvan, de Engelse generaal Gordon, sneuvelde daarbij. Zijn hoofd werd afgehakt en op een staak gezet. De Mahdi overleed later dat jaar en werd opgevolgd door kalief Abdullah al Taaisha.
Toen werd lord Kitchener tot sirdar (bevelhebber van het Anglo-Egyptische leger) benoemd.
In 1898 bedacht deze Engelse veldheer een eenvoudige, doch doeltreffende oplossing voor het toenmalige moslimterrorisme. Hij ging er toe over de stoffelijke resten van de Mahdi-aanhangers te begraven, ingenaaid in... varkenshuiden.
Hierdoor was volgens de letter van hun geloof de weg naar het Paradijs afgesloten.

Als gevolg hiervan liep het leger van de nieuwe Mahdi leeg, zodat Kitchener met succes het uitgedunde Mahdi-leger in de Slag van Karari kon verslaan. Al moet vermeld dat het inmiddels uitgevonden machinegeweer beslist ook tot dat resultaat heeft bijgedragen.

De jonge Winston Churchill was mee met Kitchener als oorlogscorrespondent en schreef een veel gelezen boek over de Mahdi-oorlog (The River War), waarin hij overigens niet onkritisch stond wat Kitcheners handelen betreft. Het opgraven van het lijk van de Mahdi en alsnog diens kop afhakken als represaille voor de kop van Gordon, keurde Churchill af.

Hoe dan ook, de zogenaamde precisiebombardementen op (al dan niet vermeende) IS-stellingen hebben tot nu toe weinig tastbare resultaten opgeleverd.
Er worden en dat is vrijwel schering en inslag, telkens toch weer aanzienlijk méér onschuldige burgers geraakt dan jihadstrijders. Recent - overigens in een actie tegen de Taliban - raakten de Amerikanen zowaar weer eens een ziekenhuis. Slechter pr voor het Westen kan bijna niet.

En dát dus, terwijl er een véél effectiever, tamelijk geweldloze vorm van jihadbestrijding voorhanden is!

Varkenshuiden Obama! varkenshuiden… en IS is binnen de kortste keren geschiedenis!

 

 

Manuel Kneepkens

 

terug «

 
     


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »