Naar een ecologisch decoratiestelsel

 

Manuel Kneepkens - Noordermaasberichten
Nummer 167 - 16 augustus 2019

 


 

 

Naar een ecologisch decoratiestelsel

 

 

Het eren van verdienstelijke burgers geschiedt in Nederland al sinds decennia almaar op dezelfde wijze. Hij/zij wordt geëerd met een straatnaam, plaquette of een buste of een full size-standbeeld. Dit alles na zijn dood. (Leden van de Koninklijke familie uitgezonderd. Die mogen eerder).
Bij leven eert men de verdienstelijke burger met de Orde van Oranje Nassau, de Orde van de Nederlandse Leeuw of de Militaire Willemsorde.
In Rotterdam, oplopend in gewichtigheid, de Erasmuspenning, de Wolf van Borselenpenning, en de Van Oldenbarneveltpenning. En dan is er ook nog de Johan van der Veekenpenning voor personen in een leiding gevende functie, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam…( en de ecologische ontwikkeling hoe zit het daarmee? Het is maar een vraag.)

Wij leven inmiddels op de drempel van het Ecologische Tijdperk, daar helpt geen moedertje lief aan. Recent is er de spraakmakende publicatie van het IPCC, waarin dringend op (her)bebossing van de planeet word aangedrongen. Méér bomen!
Zwitserse wetenschappers hebben in het gerenommeerde wetenschapsblad Science berekend hoeveel er dat moeten zijn om de CO2-concentratie terug te brengen tot ongeveer het niveau van honderd jaar geleden. Een biljoen! Er is volgens hen voldoende braakliggend terrein daartoe voorhanden in de VS , Canada, Australië, China, Rusland en Brazilië. Al dient men over herbossing met name in dat laatste land somber gestemd te zijn. Onder Bolsanaro gaat het namelijk precies andersom. Er wordt alleen maar meer en meer bos gekapt, vooral in het Amazonegebied.
Ook het dichtbevolkte Nederland zal wat die (her)bebossing betreft naar rato een bijdrage moeten leveren.

Ik doe hieronder een voorstel tot bebossing voor ons land. Het aardige van dit voorstel is dat het niets extra’s hoeft te kosten.

Wordt het niet langzamerhand zaak, dat de verdienstelijke burger, die op het punt staat geridderd te worden, een keuzemogelijkheid wordt geboden? Dat hij of/zij kan zeggen: “ Nee, ik hoef geen lintje, burgemeester, plant voor mij maar een ( linde)boom!” En vervolgens wordt die boom dan plechtig geplant- in het bijzijn van de geridderde en zijn familie en vrienden- in het Nederlandse Ridderordenbos.
Het zou wel eens zo kunnen zij dat een behoorlijk aantal van de te ridderen personen voor het planten van een boom zal kiezen. Immers het zijn alle verdienstelijke burgers. Die zullen vast graag nòg verdienstelijker willen zijn! Want door hun boomplanting leveren zij een substantiële bijdrage aan het milieu. Zijn of haar ecologische voetafdruk is door deze boomplanting immers gelijk een stuk kleiner!
De lintjes regen van 2019 leverde 1882 geridderden op. Bij elkaar dus een behoorlijk bos Aan een ridderorde heeft alleen de gefêteerde zelf iets. Het Ridderorderbos daarentegen, daar hebben we allemaal wat aan...
De te planten boom – voorzien van een koperen plaatje met de naam van de geridderde - mag natuurlijk ook een plataan, beuk of populier zijn… De eik wil ik af raden. Al was het maar omdat de eikenprocessierups in Nederland al biotoop genoeg heeft…

 

 

Manuel Kneepkens

 

 

terug «

 
     


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »