Mark van Dijk en Hennie Jetzes

Heimwee naar Heerlen - leven, werk en geboortedorp van J.M. Dautzenberg (1808-1869)

 

JM Dautzenberg Heimwwe naar Heerlen

 

‘In 1908 werd een plaquette voor hem onthuld in het oude gemeentehuis. Tijdens de afbraak in de dertiger jaren raakte deze steen zoek. In 1958 werd een aktie gevoerd voor deze plaquette en met succes, de steen werd gevonden en in 1975 geplaatst in de toenmalige bibliotheek aan de Passage. Sinds de afbraak van dit pand staat de steen in het depot van Rijckheyt.

Op 30 maart 2013 kreeg de plaquette zijn huidige bestemming in de Dautzenbergstraat, de straat die vernoemd is naar de dichter en met uitzicht op de Willemstraat waar zijn geboortehuis moet hebben gestaan.

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis verscheen het boek 'Heimwee naar Heerlen - leven, werk en geboortedorp van J.M. Dautzenberg (1808-1869).
Mark van Dijk schreef de biografie en Hennie Jetzes koos de gedichten die Dautzenberg geschreven heeft over zijn geboorteplaats Heerlen.stadsgedichten.

Boekgegevens

Gedichten: J.M. Dautzenberg
Samenstelling: Mark van Dijk en Hennie Jetzes

 

Voor meer informatie over J.M. Dautzenberg zie deze site > hier

 

 

De berghwerker

Diep in der aerde gheheimen schoot,
Hamert ende beitelt de cnape,
Opdatti silver ochte loot
Den meestere samenschrape.

Dat lampkijn werpet door die mijn
Een naer ende doodsch ghefloncker,
Terwijl een heldere morgenschijn
Opclaret sijns herten doncker.

Hi peinset aan smeesters bloeijende kint,
Hi dencket dier schoone maghet,
Die hi so tederlicken bemint
Die hem so wale behaghet.

Ende waer die clocke ter kercken luudt,
Dicht bider groene linde,
Daer biddet in anxten die jonghe bruut
Veur heuren troubeminde.

Dies duncket hem der aerde schoot
Verwandelt in bloemighe dreven,
Dies sietti met gout ende roosenroot
Omgheven sijn jeughdich leven.

Daer schieten op eens uten diepen gront
Der wateren woeste golven -
Die hebben dat blide herte terstont
Met al sire hope bedolven.

 

 

terug «

  

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »