De tale 'Kendoes'

Manuel Kneepkens - Noordermaasberichten
Nummer 35 - 5 december 2014

 


 

De Tale ‘Kendoes’ 

Het Collegeprogramma 2014 -2014 van BenW van Rotterdam heet Kendoe, een fonetische spelling van ‘can do’. Een speelse verwijzing naar Obama’s ‘yes we can’.
Daar is natuurlijk niets tegen. Wel tegen het voortdurend onnodig gebruik van Engels.
Zo heeft het College het alsmaar over ‘targets’, die het wenst te bereiken. De goed Nederlandse woorden ‘doel’ of ‘doelstelling’ worden niet gebruikt.
Waarom eigenlijk niet?
Wij vragen bv. aan nieuwkomers in ons land dat zij onze taal leren. En terecht.
‘Een taal is gans een volk’.
Maar spreken wij en vooral ook schrijven wij Nederlanders zelf nog wel Nederlands?
Minder en minder.
Wat moeten die nieuwkomers wel van ons denken? Die verplichten we immers tot iets wat wijzelf steeds vaker blijken te verdommen.

--------------------------------------------------------------------------------

Omdat de nota’s van de gemeente Rotterdam vast niet de enige zijn, die wemelen van het ‘Anglicaans’, geef ik hier een lijstje van Engelse termen, die vandaag de dag volstrekt onnodig gebruikt worden. Want er zijn prima Nederlandse equivalenten voor. In de hoop dat althans bestuurlijk Rotterdam er zijn voordeel meedoet. Misschien dat t.z.t. het bedrijfsleven en de media dan volgen, want die kunnen er ook wat van…

Account: rekening
At random: willekeurig
Benefit of the doubt: voordeel van de twijfel
Blueprint: ontwerp, plan
Bottom up: van onderop
Cancelen: afzeggen (afspraak)
Caseload: werklast
CEO: directeur
Core business: kernactiviteit
Employability: inzetbaarheid
Feasability study: haalbaarheidsonderzoek
Hearing: hoorzitting
Hype: (media)gekte
Impact: invloed, uitwerking
Input: inbreng
Letter of intent: intentieverklaring
Link: schakel, verband
Manual: handleiding
Masterplan: kaderplan
No way!: geen sprake van!
Output: uitkomst/resultaat
Outcome: effect
Pilot: voorstudie/test
Policy: beleid
Polls: peilingen
Quoten: citeren, aanhalen
Roots: herkomst
Spin-off: bijproduct/resultaat
Statement: verklaring
Target: doel, doelstelling
Taskforce: taakgroep
Top down: van bovenaf
Trial-and-error: proefondervindelijk

Lezer(es), maak er een ’sport’ van om dit lijstje aan te vullen, want bovenstaande opsomming is vast niet volledig!

En u, ambtenaren van Rotterdam, gebruik bovenstaande Engelse termen dus nooit meer!
En u, gemeenteraadsleden van Rotterdam, mocht u ze niettemin in een aan u gericht beleidsstuk aantreffen, weiger dan dat stuk te lezen. Stuur het per omgaande terug met de aantekening Nederlands, s.v.p.!

Dat is de enige manier om van deze hype, pardon, gekte, af te komen!

 

 

Manuel Kneepkens

 

terug «

 


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »