7 > Bongaertslaan / Caumerbeeklaan

 

Mijn vader was ingenieur bovengronds van de staatsmijn Wilhelmina. In 1956 werd hij overgeplaatst in dezelfde functie naar de staatsmijn Emma. Een ingenieur hoefde toen niet meer naast de mijn te wonen in verband met calamiteiten e.d., zoals in de jaren vlak na de oorlog nog verplicht was. Mijn vader liet toen een huis bouwen in Heerlen aan de Bongaertslaan op een lapje grond van mijn grootvader.
Het was een typisch functioneel opgezet kubushuis - geënt op het Nieuwe Bouwen, dat hij als ingenieur, opgeleid in Delft, natuurlijk goed kende - met een plat dak. Bongaertstlaan 18. Latere bewoners hebben het huis uitgebreid aan de achterkant en er een schuin dak opgezet.

Onze achterbuurman was keel-, neus- en oorarts Lubbers – familie van de latere minister-president van die naam.

 


 

Zang van de Winterschilder

Boven de berken aan de Akerstraat
(penselen loodwit van rijp)
vertakt stilte

Hoor, in de tuin van achterbuurman
keel-, neus- & oorarts
Lubbers

: “Aurora! Aurora!“

Zang van de Cicaden

 

terug «

 

 


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »