Bibliografie

Bardietjes, W. Holtrop, Amsterdam 1779;
Verdediging der Bardietjes, Amsterdam 1780;
Vaderlandsch. A-B boek voor de Nederlandsche jeugd, W. Holtrop, Amsterdam. 1781;
Almanack en politiek zakboekje, Amsterdam 1782;
Burger- en Huismans-Almanack, Amsterdam 1789.
Postuum verscheen: Deugden-boekje. J.B. Elwe, Amsterdam 1813.

Verder schreef hij een Almanack en Politiek zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders (1784); Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen (1784); Kort begrip van het herstellingswerk der Republiek (1787); Burger- en Huismansalmanak (1789); Over den tegenwoordigen toestand der samenleving in onze Republiek en de middelen tot verbetering (1791); Beknopt Leerboekje nopens de wetenschap der Regten [p. 1228] en Pligten enz. (1796); Kenschets van zaaken der Godsdienst in de Bataafsche Republiek betreffende (1801); een Schets der Regeerkunde in betrekking tot haare oogmerken en middelen (1801); Over de hoogere doeleinden van de Revolutie-oorlog (1803) en een Godsdienstig staatsboek (1803).
De meeste geschriften verschenen zonder naam.
Eveneens schreef hij anoniem tal van vlugschriften en werkte hij voor 'De Post van den Neder-Rhijn'.
Hij vertaalde Von Knigge, Over de verkeering met menschen, Amsterdam 1795.

 

terug «

 

 


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »