Is Versplintering het nieuwe normaal?

 

Manuel Kneepkens - Noordermaasberichten
Nummer 256 - 13 december 2022

 


 

 

Is Versplintering het nieuwe normaal?

 

Scheiden is het nieuwe normaal, stelde laatst de filosofe Stine Jensen vast. Zij kon het weten, want zij was zojuist zelf gescheiden...

Is wat de Tweede kamer betreft, het nieuwe normaal soms: versplintering?

Blijkbaar.
Want je hebt heden een hele rits aan splinterpartijen. De opmerkelijksten: Sylvana Simons met BIJ1( tegen racisme) en Caroline van de Plas met BBB ('De BoerinnenBoezemBeweging'). Maar ook JA21, de groep Haga , VOLT, etc. En daarnaast ook nog eens een hele rij aan afgescheiden Kamerleden, waarvan de bekendste Pieter Omtzigt is.

Deze versplintering draagt zeker niet bij aan het de kwaliteit van onze wetgeving. Maar laten we eens een denkexperiment doen. Laten we eens voor waar aannemen, dat versplintering nou eenmaal 'het nieuwe normaal' is, dan kan de vraag gesteld ... welke splinterpartijen ontbreken nog in ons splinterparlement?

Ik doe hier drie suggesties.

De Partij van de Stilte

Stilte is een schaars goed geworden in Nederland. 'Lawaai is het nieuwe normaal'. Toch is stilte broodnodig voor onze mentale gezondheid. En ook voor onze fysieke gezondheid. Zowel de Wereldraad voor Gezondheid, als onze eigen Raad van de Gezondheid wezen er recent op hoezeer de gehoorschade onder de bevolking is toegenomen. Tinnitus is bepaald niet enkel de (oor)ziekte van rockmuzikanten meer.

De Partij van de Poëzie

Parlement komt van het Franse Parler – Spreken.
Een Parlement behoort zich te kenmerken door het welluidend gebruik van het woord. .
Die notie inzake het Parlement moet nodig terug in Nederland.

Denk daarbij eens aan Miss Gorman en haar Spoken Word tijdens de inauguratie van Joe Biden tot president van de VS. Toen bloeide, na het dieptepunt van de bestorming van her Capitool, plots in Amerika de democratie weer op!

'De lyriek is de moeder van de politiek' dichtte ooit Lucebert. De allereerste taak van Partij van de Poëzie is dan ook om onze democratie weer lyrisch te maken.

Mogelijke slogan van de Partij:

Groots en meeslepend
wil ik kleinschalig zijn
Ware politiek is poëzie!

De Partij van de Creativiteit

Shakespeare laat Hamlet zeggen : “To be or not to be, that's the question!”. Ik ben zo vrij die melancholicus te verbeteren : “To be CREATIVE or not to be , that's the question!”
Politiek is er om problemen op te lossen.
Een partij die opereert vanuit de kernwaarde van de mens: creativiteit, wordt node gemist,

Bovenstaande opsomming van mogelijke nieuwe partijen is niet uitputtend. Lezer, wees lyrisch, wees creatief en vul de lijst aan...

Sticht uw eigen splinterpartij!

 

 

Manuel Kneepkens

 

 

terug «

 
     


 

Noordermaasberichten

Van tijd tot tijd stuurt Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942) ons een bericht vanuit zijn woonplaats Rotterdam

lees alle berichten hier »